【Michela越大越似媽咪】鍾麗淇為2歲囡囡開生日派對 

鍾麗淇近年主力照顧兩個女兒,佢亦不時會喺社交網站同一班網友分享照顧愛女嘅點滴。

日前係細女Michela兩歲生日,作為廿四孝媽咪嘅Margaret就搵嚟一班好姐妹,好似湯盈盈、周家蔚同Ana R.幫Michela慶祝生日。

之後,佢仲喺社交網站上載生日會嘅相,並留言:「Happy Birthday Michela!Mama,Papa and Ga-Chay wish you so much love,health and happiness!!!」

相中可見,生日會現場以粉紅色做主題,並用咗字母造型嘅汽球拼湊出「Happy Birthday」字眼。

而身為壽星女嘅Michela就身穿粉紅色裙仔,嘟起嘴仔同媽咪一齊吹蠟燭,可愛指數爆燈!一班網民都話時間過得真係快,仲話Michela愈大愈似媽咪添!

(on.cc 東網)